คุณสมบัติ 5 ข้อ ของคนที่มีพลังใจอย่างต่อเนื่อง

ทำอย่างไร ถึงจะทำให้ตัวเองมีพลังใจได้ตลอดเวลา? เป็นคำถามที่ผมมักจะถูกถามอยู่เป็นประจำ และวันนี้ ผมจะสรุปบทเรียนและประสบการณ์ จากการโค้ชผู้คนเป็นเวลาร่วมกว่า 100 ชั่วโมง และการทำเทรนนิ่งมากกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้ผมได้พบว่าคนที่จะมีพลังใจได้อย่างต่อเนื่องนั้น ต้องมีคุณลักษณะสำคัญ 5 ข้อด้วยกัน.. นั้นก็คือ…. ความหวัง ความชัดเจน ทำเต็มที่

อ่านต่อ →

7 ขั้นตอน สู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม (Amazing Life)

1. ฝึกสติให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น สาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้คนไม่สามารถรับมือ กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้…. มาจากการ……. ขาดสติ! การขาดสติ ทำให้เรากลายเป็นเหมือนคนตาบอด ทำให้มองไม่เห็นช่องทาง ไม่เห็นคำตอบ ไม่เห็นโอกาส จำให้ขึ้นใจ “สติมา ปัญญาเกิด” เมื่อปัญญาเกิดขึ้น ทุกๆ อุปสรรคในชีวิต ก็จะผ่านไปอย่างง่ายดาย!

อ่านต่อ →