Amazing Life คืออะไร?

จากการเรียนรู้เรื่องความสำเร็จมามากมาย ทั้งจากกูรูชาวไทยและต่างประเทศ
ผมได้สังเกตุว่า สิ่งที่ทำให้คนที่มีศักยภาพอยู่มากมายในตัว มีผลลัพธ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน

สาเหตุที่ทำให้คนดี และคนเก่งหลายๆ คน ไม่สามารถจะ "มั่งมี และมั่งคั่ง" ได้

ไม่ใช่เพราะเขามีความรู้ต่างกัน ไม่ใช่เพราะพวกเขามีต้นทุนต่างกัน
แต่ความแตกต่างของผลลัพธ์ในชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจาก.... รูปแบบชีวิต!!

ซึ่งผมได้แบ่งรูปแบบชีวิตให้เข้าใจง่ายๆ เป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. Working Dead (ศพใส่สูท)

คนที่ใช้ชีวิตแบบศพใส่สูท คือคนที่มองดูภายนอก เหมือนจะดูดี หรูหรา มีชีวิตแบบมีสไตล์
แต่ภายในจิตใจของเขากลับจืดชืดไร้จิตวิญญาณ เหมือนศพ ที่ใส่ชุดสูทเท่ห์ๆ เอาไว้

คนประเภทนี้ ใช้ชีวิตตามกรอบแนวคิดของคนอื่น ปล่อยให้คนอื่นมากำหนดชีวิตตัวเอง
จนทำให้ตัวเอง ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างแท้จริงเลย

สิ่งที่ศพใส่สูท มักจะถามกับตัวเองเสมอก็คือ... "ฉันจะทำให้คนอื่นยอมรับฉันได้ยังไง?"

2. Infected Life (มะเร็งทางความคิด)

รูปแบบชีวิตแบบที่ 2 คือคนที่เวลาคิดอะไร ก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องลบๆ เรื่องแย่ๆ เสมอ
พอใช้หัวคิดทีไร ชีวิตก็ยิ่งเจ็บปวด ชีวิตเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย

แม้จะรู้ว่า ตัวเองต้องการมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเพียงใด
แต่ก็ไม่เคยก้าวข้ามความคิดที่ฉุดรั้งของตัวเองไปได้

เพราะความคิดลบๆ ความคิดแย่ๆ มันคอยแต่จะย้ำเตือน และตอกย้ำ กดขี่ตัวเองอยู่เสมอ

คนที่ป่วยเป็นมะเร็งทางความคิด จะพูดกับตัวเองเสมอว่า... "ฉันมันห่วย ฉันมันแย่ ฉันมันไม่ดี"

3. Amazing Life (ชีวิตที่ยอดเยี่ยม)

Amazing Life คือรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบยอดเยี่ยม
คนที่มี Amazing Life คือ คนมีความสุขในการใช้ชีวิต
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดีที่มีความมั่งมี และมั่งคั่ง

คนประเภทนี้ คือคนที่ไม่ปล่อยให้เสียงคนอื่นมาหยุดยั้งตัวเอง
และที่สำคัญพวกเขาสามารถสร้างความเป็นไปได้ให้ชีวิตได้เสมอ

พวกเขารู้ว่าแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังของเขาคืออะไร?
เขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไร? และเขากำลังจะสร้างอะไรให้โลกใบนี้?

คนที่มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจะถามตัวเองเสมอว่า... "ฉันจะเติบโตได้มากกว่านี้ได้อย่างไร?"

มี Amazing Life เพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ ครบ 360 องศา

สำหรับเป้าหมายของการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม (Amazing Life) ก็เพื่อ....

"เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์.... ทั้ง 360 องศา"

เพราะความสำเร็จ ความมั่งมี และความมั่งคั่ง ไม่ได้วัดจากชีวิตในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
แต่การมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ มั่งมี และมั่งคั่ง นั้นประกอบไปด้วยชีวิตใน 6 มิติ... ได้แก่

 1. มิติด้าน จิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่นมั่นคง
 2. มิติด้าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. มิติด้าน การใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ
 4. มิติด้าน สัมพันธภาพที่ดี และครอบครัวที่อบอุ่น
 5. มิติด้าน การได้ทำงานที่รัก
 6. มิติด้าน การเงินที่เข้มแข็ง

ซึ่งแนวทางในการการจะเสริมความสมบูรณ์ของชีวิต 6 มิติ ให้เข้มแข็งของผม

เริ่มต้นจากการค้นหาแก่นของชีวิต สร้างสภาวะของการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเสียก่อน
และก็สนุกกับทุกๆ การเดินทาง เพื่อสร้างสมบูรณ์ของชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง 6 มิติ

"เริ่มต้นจากความสมบูรณ์ทั้ง 6 มิติ จากภายในใจ
และลงมือทำ
เพื่อเติมความสมบูรณ์ 6 มิติในโลกภายนอก"

K-Inspire Effect เกี่ยวอะไรกับการมี Amazing Life?

K-Inspire Effect เกิดขึ้นจากความฝันครับ.... ความฝันที่จะสร้างสังคมของคนดี

โดยผมมีเป้าหมายว่า... ในปี 2563 ผมจะสนับสนุนให้คนดี 10,000 คน
สามารถพัฒนาตัวเองให้มี Amazing Life เป็นคนดี ที่มั่งมี และมั่งคั่ง!!

ดังนั้น K-Inspire Effect คือ ประสบการณ์ เรื่องราว แนวคิด และแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้สมบูรณ์ทั้ง 360 องศา

ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของตัวเอง
ผมเรียนรู้ และลงมือทำ แบบเล่นจริงเจ็บจริง! ด้วยตัวเอง

เพื่อจะถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อเติมพลังใจให้กับผู้คน
ให้พวกเขากลับมามีสติ เห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง
ให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ และเติบโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ตลอดจนจะช่วยสร้าง "พลังใจ" ให้กับคนที่อาจจะเหนื่อย
หรืออาจท้อแท้บางในบางจังหวะของชีวิต... เพื่อให้เขาลุกขึ้นอีกครั้ง

และเดินทางสู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆ กัน

โดยแนวคิดและแนวทาง สู่การมี Amazing Life ในแบบของผม
มาจากแรงบันดาลใจสำคัญ 5 เรื่องด้วยกัน ได้แก่......

 1. King's Theory - จากหลักการเรื่องความพอเพียง
 2. Family - จากคนในครอบครัวที่สำคัญที่สุดของผม
 3. Great Teacher - บรรดาครูดีๆ ทั้งหลายของผม ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
  เช่น โค้ชสิริลักษณ์, พันโทอานันท์, พี่เสรี, พี่กลกิตต์, โบ๊ต REthinking,
  T Harv Eker, Simon Sinek, Jack Canfield, Blair Singer, Anthony Robbins etc...
 4. Nature - จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก ธรรมชาติ
 5. Wisdom of Buddha - จากภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า

ผมได้นำแนวคิด และวิธีการที่ผมได้เรียนรู้จากแรงบันดาลใจทั้ง 5 ข้อนี้
มาฝึกฝนอบรมตนเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้าง Amazing Life ให้เป็นรูปธรรม

โดยปัจจุบันนี้ ผมเองก็ได้ถ่ายทอด และสรุปเรื่องราวบทเรียนต่างๆ
ที่ผมได้เรียนรู้ในแต่ละเดือน ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ที่นี่ > Life Review

ต้องการมี Amazing Life บ้าง เริ่มต้นยังไงดี?

ผมได้แบ่งปันความรู้ และพัฒนาระบบในการพัฒนาตัวเอง
และระบบในการช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน

ให้ผู้คนได้เป็น คนดีผู้มั่งมี และมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ผ่านงานเทรนนิ่ง Amazing Life "สำเร็จได้ในแบบคุณ"
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว Amazing Life

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว Amazing Life > คลิํกที่นี่!

พูดคุยกับผมได้ที่นี่ครับ

* Denotes Required Field