หมายเหตุ กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

ชื่อ - นามสกุล *

อีเมล์ *

เบอร์โทรศัพท์ *

ยืนยันการลงทะเบียน *
เทรนนิ่ง Amazing Life รุ่น 13 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558

จำนวนเงินที่โอน* (โอนเป็นหลักทศนิยมเพื่อง่ายต่อการยืนยัน เช่น 3,900.15)

วันที่โอนเงิน ( เดือน/วันที่/ปีพ.ศ. ตัวอย่าง 03/20/2558) *

เวลาที่โอนเงิน (ตัวอย่าง 13.45) *

ส่งภาพสลิปการโอนเงิน

ชื่อ / เบอร์โทร / อีเมล์ ของผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น (กรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 คน)

ความคาดหวังในการเทรนนิ่งครั้งนี้