Self Awareness Archives - Kitti Trirat

Category Archives for Self Awareness

กำแพงล่องหน ที่ทำให้มองไม่เห็นความจริงตรงหน้า

เคยมองถนนตอนที่อากาศร้อนจัด แล้วเห็นภาพแอ่งน้ำข้างหน้าไหมครับ

พอขับรถไปใกล้ ๆ ก็จะพบว่า… มันไม่มีอยู่จริง!!

สิ่งนี้เรียกว่า มิราจ (mirage) หรือภาพลวงตา เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสง เนื่องจากชั้นของอากาศที่แสงเดินทางผ่านมีอุณหภูมิต่างกัน แล้วเกิดการสะท้อนกลับ

แต่ปรากฏการณ์มิราจนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนท้องถนน แต่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราด้วย!! … อ่านต่อ >> …

เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ด้วยศาสตร์สัตว์ 4 ทิศ

ผมเป็นคนที่ชอบทำแบบทดสอบบุคลิกภาพมาก และเคยทำแบบทดสอบมาหลายตัว

ไม่ว่าจะเป็น MBTI, DISC, Wealth Dynamic, Talent Dynamic, VIA Character, Strengths Finder

หลังจากที่ทำแบบทดสอบเหล่านี้แล้ว เขาก็จะมีเอกสารรายงานสรุปกลับมาให้เรา

ในเอกสารก็บอกเราว่าเราเก่งเรื่องอะไร มีจุดอ่อนเรื่องอะไร ควรทำงานอะไร อะไรที่เหมาะ หรือไม่เหมาะกับเรา … อ่านต่อ >> …

>