Cultivator Mastermind

พื้นที่แห่งการเติบโตสู่ความสำเร็จ, ความสุข และอิสรภาพ

คุณก็ร่วมเป็นสมาชิกคนสำคัญได้

หากคุณเห็นด้วยกับข้อตกลง 4 ข้อนี้

1. ประสบการณ์เป็นหลัก ความรู้เป็นรอง


ชุมชนนี้เราเน้นการลงมือทำและการทบทวน มากกว่าการเติมความรู้ใหม่บ่อย ๆ


เราจะเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายและการติดตามผล เพื่อให้คุณตั้งเป้าหมายที่สนุก และดึงดูดความสำเร็จ


หลังจากนำเป้าหมายนั้นไปลงมือทำจริงแล้ว เราจะกลับมาทบทวนกันเป็นประจำทุกวันพฤหัส เวลา 20.30 - 22.30 น.


บางสัปดาห์ จะมีบทเรียนและเครื่องมือใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมเป็นระยะ เช่นการบริหารเวลา, การเติมพลังบวก, การบริหารอารมณ์ ฯลฯ

2. เน้นการบ่มเพาะ ไม่ใช่การเร่งโต


ชุมชนนี้เชื่อในการเติบโตที่งดงามและจังหวะของธรรมชาติ


ดังนั้นคุณจะเติบโตได้จากการเรียนรู้ และการเลือกด้วยตัวเอง ไม่มีใครมาเร่งหรือกดดันคุณ แต่เราจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจกัน


แน่นอนว่าเราไม่ได้ปล่อยให้แต่ละคนทำไปตามความเคยชิน หรือทำสบาย ๆ แบบขี้เกียจ คุณจะต้องเจอกับความท้าทาย ต้องทำบางเรื่องที่อึดอัดบ้างในบางจังหวะ


แต่คุณจะมั่นใจได้ว่า ทุกประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และทำให้คุณเติบโตได้อย่างเหมาะสม

3. พัฒนาภายใน ควบคู่กับการพัฒนานอก


แม้จะมีเครื่องมือ และวิธีการมาแบ่งปันกันในกลุ่ม แต่เราจะให้ความสนใจกับการทำงานกับความคิด ความรู้สึก กระทั่งพลังงาน และจิตใต้สำนึกอีกด้วย (ซึ่งเน้นมากกว่าเครื่องมืออีก)


เพราะผมเชื่อว่า "เครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกก็ไร้ประโยชน์ เมื่ออยู่ในมือของคนที่ขาดสติ"


ใน Session การพูดคุยแลกเปลี่ยนของเรา เราจะมีการแบ่งปันความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์กันอยู่เสมอ

ชุมชนนี้จะไม่สอนให้คุณมีพลังบวกจากการปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง แต่จะช่วยให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถเปิดรับทั้งประสบการณ์ด้านลบและด้านบวกได้อย่างมั่นคง


เมื่อจิตใจเรามีความมั่นคงแล้ว เราก็จะนำเครื่องมือ และความรู้ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเอง

4. นี่คือพื้นที่ปลอดภัยที่มีไว้สำหรับคนตั้งใจจริงเท่านั้น


เนื่องจากนี่ไม่ใช่คอร์สเรียนที่จะให้ใครเข้ามาเรียนก็ได้ แต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัยสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของการมาอยู่ตรงนี้


ดังนั้นผมต้องการให้คุณได้ทำความเข้าใจ และเห็นว่าพื้นที่ในชุมชนนี้เหมาะสมกับคุณจริง ๆ เสียก่อน 


ดังนั้นคุณต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop Online 2 ชั่วโมง เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจ

หากคุณเห็นด้วยกับข้อตกลงทั้ง 4

นี่คือขั้นตอนต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop Online


"วิธีเร่งผลลัพธ์ความสำเร็จ โดยไม่ต้องปวดหัวกับข้อมูลและงานจำนวนมาก"


พบกันใน Online Workshop ผ่าน Zoom

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

เวลา 20.00 - 22.00 น.


Kitti Trirat

Self-Leadership Facilitator

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร ผมมั่นเชื่อว่าคุณจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองได้ครับ


เป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ การตัดสินใจเลือกของคุณครับ

Copyright -

>