ยินดีต้อนรับสู่ Manifest Millions Secrets

ขั้นตอนต่อไป 

ให้คุณทักเข้ามาใน Line: @kittitrirat

แล้วพิมพ์ "JMMS" ใน Chat

เพื่อเป็นการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน และรับการดูแลจากทีมของเรา

** สำคัญมาก ** พิมพ์ "JMMS"

และขั้นตอนหลังจากนั้น จะแจ้งให้ทราบผ่าน Line ครับ 

>