Blog - Page 5 of 5 - Kitti Trirat

4 ขั้นตอน ในการตั้งเป้าหมายให้ดึงดูดความสำเร็จ

สำหรับบทความนี้ ผมจะแบ่งปันเทคนิคในการตั้งเป้าหมาย
ที่ผมใช้จริงกับตัวเองในช่วงปี 2558 ซึ่งถือเป็นปีที่ชีวิตผม
เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว

เพราะเป้าหมายที่ผมได้เขียน มันได้กำหนดทิศทาง
ที่ทำให้ผมได้ไปร่วมงานกับบุคคลระดับโลก
เจ้าของผลงาน New York Time Bestseller
ผู้เป็นอาจารย์ของ รอนด้า เบิร์น ผู้สร้าง The Secret อีกด้วย!!  … อ่านต่อ >> …

1 3 4 5
>