ยินดีต้อนรับสู่ Manifest Inner Circle

ขั้นตอนต่อไป 

ให้คุณทักเข้ามาใน Line: @kittitrirat

แล้วพิมพ์ "JMIC" ใน Chat

เพื่อเป็นการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน และรับการดูแลจากทีมของเรา

** สำคัญมาก ** พิมพ์ "JMIC"

และขั้นตอนหลังจากนั้น จะแจ้งให้ทราบผ่าน Line ครับ 

>