ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณได้ลงทะเบียนคลาส Passionate Mind เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณได้ลงทะเบียนคลาส Passionate Mind เสร็จเรียบร้อยแล้ว! และนี้คือ 3 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณเข้าเรียนคลาสได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ 1

ไปที่ email ของคุณและค้นหา email ที่ถูกส่งจาก Kitti Trirat (info@kittitrirat.com), ที่มีหัวข้อว่า "ยินดีต้อนรับ สู่คอร์ส Passionate Mind (ข้อมูลสำคัญ)"


* หากไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ Junk mail (เมล์ขยะ)

ขั้นที่ 2

ศึกษารายละเอียดใน Email ที่ได้รับ ทั้งวิธีการเข้าเรียน และคำแนะนำในการส่งคำขอเข้ากลุ่มเพื่อเริ่มบทเรียนของคุณ 

ขั้นที่ 3

กดขอเข้ากลุ่ม พร้อมพิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับ และรอทีมงานกดรับเข้า และเริ่มเรียนได้เลย

* หากติดในขั้นตอนใด สามารถ Add line @kittitrirat 

Copyright © 2019. 

>