ยินดีต้อนรับ mini-Workshop ครับ

คุณได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไป (เพื่อรับรายละเอียดการเดินทาง)

ให้คุณทักเข้ามาใน Line: @kittitrirat

แล้วพิมพ์ "2804" ใน Chat

เพื่อเป็นการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน และรับการดูแลจากทีมของเรา

** สำคัญมาก ** พิมพ์ "2804"

และขั้นตอนหลังจากนั้น จะแจ้งให้ทราบผ่าน Line ครับ 

>