4 องค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี - Kitti Trirat

4 องค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประมาณช่วงปี 2559 อยู่ ๆ ผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างบอกไม่ถูก อยากไปทะเล ภูเขา อยากอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่ร่มรื่น

ไม่ว่าเชื่อว่าความต้องการนั้น ทำให้ผมได้มีโอกาสตกผลึกถึง 4 องค์ประกอบพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในภายหลัง

ทั้งที่ไม่เคยสนใจเรื่องเกษตรแบบพอเพียงเลย

แต่อยู่ดี ๆ Facebook ก็โชว์คอร์สที่ชื่อว่า “ยักษ์จับมือโจน ธรรมธุรกิจ” จากเพจ ธรรมธุรกิจ ขึ้นมา

ตอนนั้นผมตัดสินใจให้ของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยการสมัครเรียนคอร์สแบบ งง ๆ

ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรออยู่บ้าง รู้เพียงว่าคงได้กลับมาใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

แต่การเรียนที่มาบเอื้อง นอกจากจะทำให้ผมได้อยู่ใกล้ธรรมชาติตามตั้งใจแล้ว ผมยังได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จากประสบการณ์ของ อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร อีกด้วย

ผมได้ฟังเรื่องราวการก่อร่างของ พื้นที่มาบเอื้อง

ตั้งแต่การปรับดิน จากดินที่แข็งจอบขุดไม่เข้า การบริหารเรื่องน้ำ ให้สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่โดยรอบ การปลูกป่าเพื่อให้ไม้แต่ละชนิดดูแลกันและกัน การวางแผนเพื่อดูทิศทางลมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้มาบเอื้องนี้

ภาพจาก http://www.juth.net/?p=3935

และในขณะที่กำลังทำกิจกรรมเดินชมสถานที่อยู่ ผมก็เห็นการเชื่อมเรื่องราวการดูแลสถานที่นี้ เข้ากับเรื่องการดูแลตัวเอง

ถ้า ดิน เปรียบเหมือน สุขภาพร่างกาย ล่ะ?

หาก น้ำ เปรียบเหมือน ทรัพย์สินที่หล่อเลี้ยงชีวิต – เช่นเงิน อาหาร ฯลฯ ล่ะ?

แล้วถ้า ต้นไม้ เปรียบเหมือน การมีร่มเงาของกัลยาณมิตรหรือครอบครัว ล่ะ?

สุดท้ายหาก อากาศ เปรียบเหมือน สถาวะความสุขสงบร่มเย็นของใจ ล่ะ?

ทั้ง 4 ด้านนี้ อาจเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (Live Well) ได้เช่นกัน

เรื่องของดิน

ที่มาบเอื้อง อ.ยักษ์เล่าว่าขั้นแรกคือการเปลี่ยนดินให้ดี พร้อมสำหรับการเพาะปลูกก่อน อาจารย์เปลี่ยนจากดินที่แข็งจนจอบขุดไม่เข้า ให้กลายเป็นดินคุณภาพผ่านการห่มดิน และเทคนิคต่าง ๆ เป็นพื้นฐานก่อน

Photo by Markus Spiske on Unsplash

หากมันเปรียบเป็นด้านร่างกาย

ก่อนที่จะทำอะไรต่อไป เราเองก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายของเราให้พร้อมสำหรับการเติบโตในมิติต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน หากร่างกายไม่พร้อมเสียแล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็คงไปต่อได้ยาก

พิจารณาว่าสุขภาพร่างกายที่พอเหมาะพอดีสำหรับเราคืออะไร รูปร่างเป็นแบบไหน น้ำหนักเท่าไหร่

เรื่องน้ำ

ที่มาบเอื้อง อ.ยักษ์บอกว่าจะต้องมีการบริหารน้ำ สร้างบ่อเก็บน้ำที่จุน้ำ เพียงพอต่อพื้นที่ แบบว่าถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ได้ไปอีกหลายปี และมีการขุดคลองไส้ไก่เพื่อให้ความชุ่มชื่นไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

Photo by Anastasia Taioglou on Unsplash

หากเปรียบได้กับทรัพย์สินที่หล่อเลี้ยง

เราก็อาจต้องมาบริหารทรัพย์สินที่หล่อเลี้ยงเราให้พร้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งทรัพย์สินนึงที่เราส่วนใหญ่ต้องใช้นั่นก็คือเงิน หรือหากคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อของก็ต้องเป็นเรื่องของอาหาร

เพื่อที่จะเลี้ยงดูชีวิตเราต้องการอะไรบ้าง? ต้องพิจารณาว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่ หรือเราปลูกอาหารไว้กินเองได้ไหม?

เรื่องต้นไม้

ที่มาบเอื้อง – อ.ยักษ์ สอนถึงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกต้นไม้ที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน และให้ไม้เหล่านั้นช่วยดูแลกันและกัน ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช

Photo by Marita Kavelashvili on Unsplash

หากเปรียบได้กับการมีกัลยาณมิตร

การมีมิตรที่พร้อมเกื้อหนุนดูแลกัน ก็จะสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับทุกคนได้ในหลายมิติ เพื่อนที่ดีจะทำให้เราประคับประคองกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง

และการมีกัลยาณมิตรจากหลากหลายอาชีพ ก็ทำให้เราสามารถเกื้อกูลกันและกันได้

เรื่องอากาศ

ที่มาบเอื้อง – อ.ยักษ์ เล่าว่ามีการวางแผนเรื่องการถ่ายเทของอากาศด้วย คือรู้ว่าฤดูไหนลมมาทางไหน ดังนั้นจึงมีการจัดวางโครงการการหันหน้าอาคาร การวางต้นไม้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้อากาศดีมาก ไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป

Photo by Frank Vessia on Unsplash

หากเปรียบได้ดัง สภาวะสุขสงบร่มเย็นของใจ

การมีสุขภาพใจที่ดี การดูแลอารมณ์ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองได้ ชีวิตเราก็จะเป็นสุขได้ไม่น้อยเลย

ไม่มีสูตรตายตัว

อาจารย์ยักษ์ไม่ได้บอกสูตรสำเร็จว่าจะต้องเก็บน้ำกี่ลิตร ปลูกไม้กี่ต้น และปลูกอะไรบ้าง

แต่อาจารย์มอบหลักคิดในการคำนวนเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละคน

พื้นที่กว้างก็ต้องคำนวณเรื่องการเก็บสะสมน้ำกว้างหน่อย

ชีวิตเราก็เช่นกัน

การดูแลทั้ง 4 มิติของชีวิต ทั้งร่างกาย, ทรัพย์สินหล่อเลี้ยง, กัลยาณมิตร, สถาวะใจ ก็ไม่มีสูตรสำเร็จ

เราต้องพิจารณาละทบทวนด้วยตัวเองว่า…

 

ร่างกายที่ดีของเราที่เราพอใจคือแบบไหน?

ต้องมี Six Pack ไหม? หรือ แค่กระชับสบาย ๆ?

 

ทรัพย์สินที่เหมาะสมของเราต้องมีเท่าไหร่?

เงินที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงชีพของเราคือเท่าไหร่?

เราต้องมีเงินสะสมเงินออมมากขนาดไหน?

ทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเราคืออะไร?

 

กัลยาณมิตรที่ดีของเราคือใคร?

เพื่อนแบบไหนที่เราเลือกคบ?

อะไรที่เราสามารถแบ่งปันและสร้างคุณค่าให้กับกัลยาณมิตรของเราได้?

 

เราต้องมีสภาวะจิตใจที่เป็นอย่างไรบ้าง?

เราจะทำจิตใจให้สงบได้อย่างไร?

เราจะบริหารความคิดและความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้าง?

 

ออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง

เราอาจต้องตั้งคำถามดี ๆ เพื่อให้เราได้กลับมาทบทวนต่อชีวิต 4 ด้านนี้ของตัวเอง

เพื่อให้เราพบจุดสมดุลของคำว่า “คุณภาพชีวิตที่ดี” ในแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตของเรา

หากคุณเห็นด้วยว่า 4 ด้านที่ผมยกมา สามารถเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก็สามารถนำไปทบทวนเพื่อออกแบบชีวิตที่ดีของตัวเองได้นะครับ

เป็นกำลังใจ สำหรับการออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมในแบบของคุณครับ

 

ติดตามผมผ่านช่องทางอื่นได้
Facebook > Kitti Trirat
YouTube > Kitti Trirat
Podcast > Kitti Trirat

** หากต้องการรับแจ้งเตือนบทความใหม่ทาง email สามารถกรอกอีเมล์ในช่องลงทะเบียนด้านล่างสุดของบทความนี้นะครับ 

Resource:
Photo by Laurencia Soesanto on Unsplash
Photo by Markus Spiske on Unsplash
Photo by Anastasia Taioglou on Unsplash
Photo by Marita Kavelashvili on Unsplash
Photo by Frank Vessia on Unsplash

Kitti Trirat

Self-Leadership Facilitator: การสนับสนุนให้ผู้คนค้นพบแสงสว่างทางปัญญา เพื่อที่จะนำตนเองให้มีชีวิตที่ดี (Live Well) และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น (Help More) คือแรงบันดาลใจในการมีชีวิตของผม

>